Ana Sayfa
İsmet İnönü Maden'de
 Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İNÖNÜ 30 Aralık 1939 tarihinde Maden'imizi ziyareti sırasında not defterine şu tarihi bilgileri kaydetmiştir.

Değiştirilmeden, olduğu gibi aktarılmıştır.

30 Aralık 1939
Geceyi (Argani yani Osmaniye'de) geçirdik. Buradan da Çermik'e yol yok. Türkkaya bakılmıyor.
Saat 9'da Maden
Maden merkezine çıktık. Hani'de çalışılıyor. Sonra tesisatı gördük. 1937'den itibaren yapmaya başlamışlar. (Çok yazık. Almanlarla İş Bankası bu teehhürün (gecikmenin) sebebidir. Vaygelt filan hep yalnız. Cevher ihracını isterlerdi.)

Eksikler:
Toz cevherin istifadesiz kalan yarısından da bakır çıkar-mak için tesisat=agloriration diyor.
Elektrolya tesisatı. Bugünkü kuvve-i muharrike ile ancak 2000 T. Elektrolisden bahsettiler. Elektrolis bakırı elde et-meden ihraç fiyatından çok ziyan ediyoruz (fark soracağım). Sonra çıkan bakırdan blister bakırı diyor - kullanıyoruz.
(Mühendis mukavemeti az). Evvela anot bakır olmak üzere yapmak, sonra Kırıkkale'de tasfiye ederek kullanabiliriz diyor.
Mühendis bir tesisatı 2 milyon lira tahmin ediyor.
Bugünkü haliyle işlemek için eksikleri:
Magnesic tuğlasıdır. Çok lazım. Yoksa potalar işlemez.
Yedek edevat noksanı var.
Saat 13'te hareket.
Başmühendis Naim Kromer.
Mühendis Kemal Özturt.
İzale Mühendisi - Aslı Çelik - Mühendis Betin. Aslı kim-yager, şimdi izale mühendisi.
Bir de Fransız mühendis var.
Şimdiye kadar zannettiğimiz gibi elektrik çeliği bizi yük-sek fırın çeliğinden müstağni kılmaz.
Buradan demir atölyeleri.
Maden kömürü de işliyor. Ağaç kömürü ile farkını sor-dum. Maden kömürü için kuvvetli körük lazım.
Burada da mesken tertibatı kuvvetli.
Argani'de bugün 200.000 T. halis cevher tahmin ediyorlar. (20 senelik iş). Fakat Başmühendis burada ve etrafta muhakkak daha fazla var diyor. Esaslı keşif yok.
Bizim senelik bakır ihtiyacımız nedir?

Kaynak : İsmet İNÖNÜ, Defterler, Sayfa : 280-281
Araştırma Kategorileri
Twitter - @bizmadenliyiz
Son Eklenen Fotoğraf
Ziyaretçi İstatistiği

Aktif  Online Ziyaretçi : 15

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3265845

İlk Yayın Tarihi :   06.12.2006