Ana Sayfa
Elazığ İli MTA Raporu
 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ALTIN ( Au )

Keban (Fırat batısı) Au Sahası
Tenör: 1.2 gr/ton Au, 142.9 gr/ton Ag
Rezerv: 40 700 ton görünür, 10 600 ton muhtemel rezerv.

BAKIR-KURŞUN-ÇINKO ( Cu-Pb-Zn )

Keban-Simli Pb-Zn İşletmesi
Tenör: % 4.51 Pb, % 5.28 Zn (100 gr/ton Ag değeri bilinmektedir)
Rezerv: 86 800 ton görünür, 48 000 ton muhtemel, 1 000 000 ton mümkün rezerv vardır. Metal içeriği olarak 77 119 ton Pb, 90 277 ton Zn bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda 577 000 ton tuvenan cevher üretimi yapılmıştır. Yatakta üretim yoktur.

Keban-Zeytindağı zuhuru
Tenör: % 0.7 Zn, % 2 Pb (1.64-2.35 gr/ton Au, 40.1-47.3 gr/ton Ag değerleri bilinmektedir).
Rezerv: Zuhur olduğu için rezerve yönelik çalışma yoktur.

Yurtbaşı-Gurbet zuhuru
Tenör: % 37 Zn, % 15.5 Cu
Rezerv: Rezerve yönelik çalışma yoktur.

Palu-Kedek zuhuru
Tenör: % 1.30 Cu, % 0.60 Zn
Rezerv: Rezerve yönelik çalışma yoktur.

Sivrice-Helezür Sahası
Tenör: % 2-3 Cu, %1 Zn, % 30 Pirit
Rezerv: 50 000 ton muhtemel rezerv. Metal içeriği olarak 1 000 ton Cu, 500 ton Zn, 15 000 ton pirit bulunmaktadır.

Ergani-Şeyhyüt Tepe Sahası
Tenör: % 2 Cu
Rezerv: 2 000 000 ton görünür, 3 000 000 ton muhtemel rezerv.

Ergani-Türbe (Kafir,Topaluşağı,Mihrapdağı) Sahası
Tenör: % 1.34 Cu
Rezerv: 351 000 ton görünür rezerv. Metal içeriği ise 4 703.4 ton bakırdır.

Palu-Karaçör (Deri) zuhuru
Tenör: % 7-12 Pb, % 28-40 Zn
Rezerv: Rezerve yönelik çalışma yoktur.

Keban-Nallıziyaret Yatağı
Tenör: % 0.092 Cu, % 0.014 Mo, % 0.054 W. Yataktaki diğer cevher mineralleri Pb, Zn ve F dir.
Rezerv: 4 500 000 ton görünür+muhtemel rezerv.

Keban-Bergayın zuhuru
Tenör: % 8 Pb-Zn
Rezerv: Rezerve yönelik çalışma yoktur.

Ergani-Ana Yatak
Tenör: % 20.20 pirit, % 12.54 S, % 1.39 Cu
Rezerv: 3 500 684 ton görünür rezerv vardır. Metal içeriği 203 628 ton bakırdır. Geçmiş yıllarda yataktan 8-10 milyon ton üretim yapılmış olup, yatak terkedilmiştir.

Ergani-Maden Sahası
Tenör: % 2.5 Cu
Rezerv: 190 000 ton muhtemel rezerv vardır. Metal içeriği 24 750 ton bakırdır. Geçmiş yıllarda 800 000 ton üretim yapılmıştır.

Ergani-Hacan Sahası
Tenör: % 1.60 Cu
Rezerv: 40 000 ton görünür+muhtemel rezerv vardır. Metal içeriği 640 ton bakırdır.

Ergani (Mızır Tepe, Mergen Tepe, Kısabekir) zuhuru
Tenör: %1,38 Cu
Rezerv: Rezerve yönelik çalışma yoktur.

Baskil Nazaruşağı
Tenör: % 2 Cu (2.4 gr/ton Au, 4.2 gr/ton Ag değerleri bilinmektedir).
Rezerv: 49 000 ton mümkün rezerv.

DEMİR ( Fe )

Merkez-Aşvan Sahası
Tenör: % 32-55 Fe
Rezerv: % 55 Fe tenörlü 23 000 ton görünür rezerv, % 32 Fe tenörlü 160 000 ton görünür rezerv vardır. Yatağın bir kısmı geçmiş yıllarda işletilmiştir.

Baskil-Karakaş Sahası
Tenör: % 34-52 Fe
Rezerv: 126 000 ton görünür rezerv. Yatağın bir kısmı baraj gölü altında kalmış olup kısmen işletilmiştir.

Adın-Mınayık Zuhuru
Tenör: % 34-57 Fe
Rezerv: 1 000 ton muhtemel rezerv.

Keban-(Yahyalı ve Birivan_Hemzikan) Zuhurları
Tenör: Bilinmiyor.
Rezerv: 3 adet zuhur.Rezerve yönelik çalışma yoktur.

FLORIT ( F )
Keban-Karamadara Sahası
Tenör: % 40 CaF2, MnO, Pb, Zn, Fe2S, Mn
Rezerv: 604 ton görünür,18 000 ton mümkün rezerv. Yatak geçmit yıllarda itletilmit

KİREÇTAŞI ( Kçt )

Sivrice (Örençay Köyü) Sahası
Tenör: % 54.30 CaO
Rezerv: 36 250 000 ton muhtemel rezerv.

Elazığ-Cipköy
Tenör: -
Rezerv: 80 000 000 ton görünür+ mümkün+muhtemel rezerv.

KROM ( Cr )
İl genelinde:22 adet yatak ve zuhur gurubu saptanmıştır. Geçmiş yıllarda çoğunda üretim yapılmıştır. Günümüzde sadece Kapin ve Sori Yataklarında işletme faaliyetleri sürdürülmektedir.
Tenör: % 15-35 Cr2O3
Rezerv: 3 500 000 ton görünür+muhtemel+mümkün yüksek tenörlü rezerv (% 35Cr2O3 ve üzeri), 7 000 000 ton görünür+muhtemel+mümkün düşük tenörlü (% 15-35 Cr2O3) rezerv.
MANGANEZ ( Mn )

Karakoçan (Sağın), Maden (Hazerik, Keydan, Satırlı, Körez, Değirmendere, Şadıyan, Elbistan) Sahaları
Tenör: % 16-20 Mn
Rezerv: 2000 ton toplam rezerv. Yataklardan geçmiş işletilmiştir.

MERMER ( Mr )

Guleman-Altınoluk Köyü Yatağı-ELAZIĞ VİŞNE
Kalite: Kırmızı, yeşil renkli çakıllar gene aynı renkli çimento ile tutturulmasıyla oluşmuşlardır. Sertliği 3, yoğunluğu 2.72 g/cm3, porozitesi % 3.2
Rezerv: 15 000 000 m3 Bu yörede birçok mermer yatakları kişiler ve özel kuruluşlarca işletilmektedir.
MOLIBDEN ( Mo )
Keban-Karamağara, Soğanlıköy, Nallıziyaret
Tenör: % 0.055-0.8 Mo
Rezerv: 65 300 ton görünür, 5 000 000 ton görünür+muhtemel, 230 000 ton muhtemel rezerv.
ŞELİT ( W )

Keban-Soğanlıköy, Nallıziyaret Sahası
Tenör: % 0.51-0.054 WO3, % 0.6-0.08 Cu, % 0.26-0.014 Mo
Rezerv: 25 000 ton görünür, 230 000 ton muhtemel rezerv.


JEOTERMAL ENERJI
ILI: ELAZIĞ
KAYNAK SONDAJ DEĞ.
JEOTERMAL ALAN ADI SICAKSU KAYNAK Sıcaklık Debi Potansiyel Sıcaklık Debi Potansiyel KULLANIM ALANI KURULU TESIS BEL.
ADI (oC) (lt/sn.) (MWt) (oC) (lt/sn.) (MWt)

KOLAN- Karakoçan 44,5 5 0,20 - - - Kaplıcada ve kaplıca Kaplıca *,**
KARAKOÇAN tesisi ısıtılmasında* Türkiye Jeotermal Envanteri-1996
** 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1995-1999) Madencilik Özel Ihtisas Komisyonu
Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu Jeotermal Enerji Çalışma Grubu

Not: Sondajlardaki potansiyel değerleri, kuyuların ilk üretim debilerinin toplamına göre hesaplanmıştır.Yazan: Muzaffer MUTLU
Araştırma Kategorileri
Twitter - @bizmadenliyiz
Son Eklenen Fotoğraf
Ziyaretçi İstatistiği

Aktif  Online Ziyaretçi : 19

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3269680

İlk Yayın Tarihi :   06.12.2006