Ana Sayfa
Altına Hücum...
 28 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi

Şarka koşan demir ağlar!

Üç Ana Hatta İnşaat Süratle İlerliyor

Ergani’de ise başlı başına bir sanayi alemi kuruluyor ve üç milyon ton bakır meydana çıkarılıyor

Ergani (Hususi) – Demiryolu inşaatı hararetle devam etmektedir. Malatya-Ergani hattının Yolçatı’ya kadar olan kısmı ikmal edilmişti. Buradan Ergani’ye kadar olan kısmının da tesviyei türabiyesi bitmek üzere ve 66 tünelin kâffesi açılmış bulunmaktadır.

Maden boğazındaki iki büyük kagir köprünün de inşaatı pek çok ilerlemiştir. Bu yol üzerindeki istasyon binalarının inşaatı da devam etmektedir.

Önümüzdeki ilk baharda bu kısmın tesviyei türabiye, tünel ve köprüleri tamamen bitmiş olacaktır.

Hattın en arızalı kısmı olan Maden boğazındaki 20 kilometroluk kısmında da faaliyet devam etmektedir. Burada Maden deresi üzerindeki köprülerin ayakları tamamlanmış bir haldedir.

...
 
Erganimadeni’nde Fabrika inşaatı...

Ergani (Hususi) – Ergani bakır madeninde yapılmakta olan tesisat epeyce ilerlemiştir. Yarım milyon metro mikâbı toprak kazılarak düzeltilen 60 bin metro murabbaındaki sahaya fabrika müştemilatı inşa edilmektedir.

Bugüne kadar beş ambarla lokomotif hangarları, tamirhane inşaatı tamamlanmaıştır.

Vagon asansörü, iki büyük su deposu, toprak içinde ufki tülü 185 ve amuden irtifaı 100 metro olup toprak seviyesinden yukarı daha 50 metro ve dahili kutru 4 metro olan duman kanalı ve baca inşaatı da bu sene içinde bitirilecektir.

Önümüzdeki seneye de izabehane, 3500 beygir kuvvetindeki elektrik santralı inşaatına başlanacaktır.

Memur ev pansiyonlarile hastane ve mektep inşa edilmektedir.

Tesisatın yapıldığı dağın yukarı taraflarında 30 metro daha toprak kazılarak 3 milyon ton tahmin edilen büyük bakır cevherinin satha çıkartılmasına çalışılmaktadır.

Bütün tesisat 936 senesine kadar bitirilerek faaliyete geçirilecektir. Fabrikanın senevi istihsalâtı 20 bin ton saf bakırdır.

 


Yazar: Lütfi ERGENE
Araştırma Kategorileri
Twitter - @bizmadenliyiz
Son Eklenen Fotoğraf
Ziyaretçi İstatistiği

Aktif  Online Ziyaretçi : 29

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3269679

İlk Yayın Tarihi :   06.12.2006