Ana Sayfa
Kromyolu...
 10 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi

Elaziz Hattı Bugün Merasimle Açılıyor

Küşat merasimine riyaset edecek olan Nafıa ve Maliye Vekilleri birer nutuk söyleyecekler

Bugün, Elaziz’de demiryolu siyasetimizin yeni bir zaferi daha kutlulanacaktır. Memleketi örmek için muhtelif kollardan ve daima ilerleyen çelik ağlara 70 kilometro daha katılmıştır. Elaziz’e kadar inşaatı bitirilmiş olan bu kısımda bugünden itibaren tren işleyecektir.

Bugünkü küşat resmi demiryolu siyasetimizin memleketi çelik ağlarla örerek uzakları yakınlaştırması, büyük iktisadi faydaları, memleketin emniyeti cephesinden yüksek ehemmiyeti, milli bütünlüğü ve topluluğu temin etmesi itibarile sevinçle, heyecanla alkışlanacak neticeler vermekle muvaffakiyetle ilerlediğini gösteriyor.

Evvelki akşam Ankara’dan hareket etmiş olan Nafıa Vekili Ali ve Maliye Vekili Fuat Beyler Kayseri-Niğde, Adana-Fevzipaşa hattını takip ederek bu akşam saat 16’da Elaziz’e varmış olacaklar ve küşat resmine riyaset edeceklerdir.

Hattın açılması münasebetile Nafıa ve Maliye Vekillerimizle inşaat mıntıkası müdürü mühendis Abbas, Elaziz Mebusu Fazıl Ahmet ve Belediye Reisi Azmi Beyler birer nutuk söyleyeceklerdir.

 
 Yazar: Lütfi ERGENE
Araştırma Kategorileri
Twitter - @bizmadenliyiz
Son Eklenen Fotoğraf
Ziyaretçi İstatistiği

Aktif  Online Ziyaretçi : 24

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3263354

İlk Yayın Tarihi :   06.12.2006