Ana Sayfa
Maraş Olaylarını Protesto Edilmesi
 Maraş Olaylarını Protesto Etmek Amacıyla Ergani Madeni Halkı Tarafından Gönderilen Telgraf


Telgraf çıkış yeri: Maden

Sadâret Yüksek Makamı'na

Maraş'ta kesintisiz devam eden cinayetlerin aşırılığı büyük küçük her ferdimizi üzüntüden ağlatmış ve Müslümanların gönlünde sonsuza dek kapanmayacak bir matem yarası açmıştır. Kızgınlıklarını her vesile ile göstermeye hazır olan Ermeni çetelerinin Fransız İşgal Kuvvetleri Kumandanı General Querette tarafından silahlandırılıp kışkırtılarak masum Müslüman alimlere musallat edilmesi, şehrin içeriden ve dışarıdan karşılıklı ateş altında bırakılması batılı alimlerin bütün özenleriyle hazırladıkları hukuk kurallarının uygulama açısından ne kadar kötü olduğunu ve Mütareke'nin ne şekilde ayaklar altına alındığını açıkça gösteren acı belgelerdir. İnsanlığa sürekli yeni uygarlığın unsurlarını telkin edip öğütleyen Avrupa toplumlarına, özellikle de içlerinde Pierre Loti gibi cidden temiz kalpli bir Müslüman dostunun bulunduğu Fransız toplumuna sesleniyoruz. Eski asırlarda bile örnekleri görülmeyen bu kötülüklere son verilmesini, Allah'ın adaletine olan güvenimizden kaynaklanan sabır ve soğukkanlılığımızın kötüye kullanılmamasını rica ve protesto ediyoruz. Müslüman unsurunu öldürüp yok etmeye kalkıştığı için General Querette hakkında da en sert kanunî işlemlerin acilen yapılmasını istiyoruz.

9 Şubat 1920


Orjinal Belgeler

 

 

Kaynak
T.C. Devlet Arşivleri
 
 
Araştırma Kategorileri
Twitter - @bizmadenliyiz
Son Eklenen Fotoğraf
Ziyaretçi İstatistiği

Aktif  Online Ziyaretçi : 22

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3269680

İlk Yayın Tarihi :   06.12.2006