Ana Sayfa
Atatürk Maden'de
Slide


Atatürk'ün Hatıra Defterinden ...
15 Aralık 1916 
( Atamızın Maden'i Birinci Ziyareti ) 


Diyarbakır'dan Ergani Madeni'ne hareket. Yolda beş defa pan ( Oto lastiği patlaması) saat 3.30'dan sonra muvasalat. Gece Maden Dairesinde, Mutassarrıf İzzettin Bey'in akrabası. İzzet Paşa Hazretleriyle mülakat hususunda yaverler vasıtasıyla muhabere. Yarımca'da kararlaştırıldı.

NOT : Burada, bugüne ait bir hatırayı nakletmeden geçemeyeceğim:

Birinci Dünya Harbinde ( 16. Kolordu emrine naklimden evvel ) 36. Alayın 3. Taburunda iken Çanakkale Muharebelerine iştirakim sırasında düşmanın, Anafartalar'da karşılaştığımız ve teçhizatının mükemmelliyetiyle maruf, Lord Kitachener ordusu subaylarından ele geçirilien bir tabaka ile yön tayinine yarayan bir pusulayı Çanakkale hatırası olarak muhafaza etmekteyim.

Bunlardan, ibre kısmından başka kapak içinde de ayrı ve müteharrik taksimatı haiz ve bir cep saati büyüklüğünde olan siyah madeni ve fosforlu pusulayı hala saklarım. İçi altın yaldızlı ve dış tarafı fevkalade sanatkarhane işlenmiş gümüş savatlı ve dörtgen şeklindeki hazır sigara tabakasını ise Ordu karargahına giderken bavulumdan çıkarıp ilk defa kullanmaya başladım. 

Diyarbakır'dan Ergani Madeni'ne hareketimiz günü hava soğuk olduğu için Paşa, kürklü kaputunu giymiş ve elleri eldivenli olduğu halde otomobille şehirden ayrılarak yola devam ettiği esnada;

- Çocuklar kolayınızda sigara var mı?

Demek suretiyle gösterdikleri arzuya karşı, hemen arkadaşlarından önce davranarak bahsettiğim tabakayı cebimden çıkarıp:

- Buyrun Paşam

Dediğim zaman Kumandan evvela açılmış bir vaziyette uzatılan ve aynı zamanda dikkati çeken tabakayı eline alarak baktıktan sonra:

- Şükrü, bu nereden ? 
Hitabında bulunmaları üzerine;

- Paşam Anafartalar'a ilk ihraç hareketinde bulunup hezimete uğrayan düşmanın Lord Kitschener ordusuna mensup subaylardan ele geçirilmiş bir hatıradır. Lütfen kabul buyurmalarını istirham ederim, yolundaki dileğime karşı:

- Hele şimdilik dursun!

Diyerek sigara almakla iktifa buyurmuşlardı.
16 Kasım 1937 Tarihli Ulus Gazetesi
Maden, 15.11.1937 
( Atamızın Maden'i İkinci Ziyareti ) 

(Hususi suretle giden arkadaşımız bildiriyor:) - Atatürk öğle yemeklerini, tabii manzarası ve plajlarıyla Elaziz, Tunceli, Diyarbakir gibi yazı sıcak geçen yerlerin bir sayfiye yeri olabilecek derecede güzel olan Gölcük'te yemişler ve trenlerinden inerek göl etrafında iki saat kadar devam eden tetkiklerde bulunmuşlar, alakadarlara bazı emirler vermişlerdir.

Atatürkün treni saat 14:10'da Maden'e varmıştır. İstasyonda Birinci Umumi Müfettiş ve Diyarbakır Valisi, Kaymakam ve Halk tarafından karşılanmışlardır. 

Atatürk burada otomobille bakır madenleri ocaklarına kadar çıkmışlar ve tesisat,inşaat ve maden istihsali hakkında alâkadarlardan malûmat almışlardır.

Maden müdürü B. Şevket TURGUD senede on bin ton temin edecek ameliyat ve inşaat hakkında kendilerine izahat vermiştir. Toprak kısmı kaldırmakta olan cevherin bulunduğu sahadan kasabaya doğru yayan yürüyen Atatürk kendilerini alkışlayan halk arasından geçerek istasyona dönmüşlerdir.

Atatürk saat 15:20'de Diyarbakır'a doğru hareket buyurmuşlardır. 

Atatürk 20 yıl önce Ordu Kumandanı olarak bulundukları Diyarbakır'a bugün şeref vermişlerdir. Kop Dağındaki emsalsiz ve büyük zaferi ile o zaman doğu vilayetlerini kurtaran Büyük Önderimiz Türk Milletinin kurtarıcısı olarak büyük tezahürlerle karşılanmıştır. Atatürk'ün trenleri saat 18'de Diyarbakır'a varmıştır. 

Merasim yapılmaması hakkındaki emirlerine rağmen Büyük Önder'in geleceğini daha bir kaç gün öncesinden haber alan Diyarbakır halkı, büyük bir şevk ve heyecan içinde istasyona akın halinde gelmişler ve trenin muvasalatında Atatürk'ü büyük ve candan tezahüratla selamlamışlardır. 

Atatürk trenden inerek halkın bu candan tezahürlerine iltifatla mukabele etmişlerdir. 

Şehir baştan başa elektriklerle tenvir edilmiştir. Halk caddelerde sevinç tezahürleri yapmaktadır.

Diyarbakır emsali görülmemiş bir gece yaşıyor.

Umumi müfettişlik ve hududu dahilindeki vilayet valilieri, Muş valisi BB. Tevfik Sırrı, Van valisi Süheyl, Siird valisi Fevzi, Mardin valisi Halis, Bitlis valisi Rifat, Urfa valisi Kazım, belediye ve halkevi reisleri, encümen azalarından mürekkeb birer heyet vilayetler ve ayrıca Diyarbakır kazalarından kaymakamları reisliğinde birer heyet Atatürk'e tazimlerini arz etmek üzere Diyarbakır'a gelmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Maden'i Zİyaretine İlişkin Görseller
Atatürk'ü Karşılama<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'e gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaya protokol ve kent ahalisiMustafa Kemal Atatürk Maden'de<br> 15.11.1937 tarihinde Atatürk'ün Maden'i ziyareti. Yer: Maden Tren Garı

Mustafa Kemal Atatürk Maden'de<br> 15.11.1937 tarihinde Atatürk'ün Maden'i ziyareti. Yer: Maden Tren Garı

Mustafa Kemal Atatürk Maden Tren Garı'nda<br> 15.11.1937 tarihinde Maden, Ergani Bakır İşletmesi'nde inceleme yapmaya gelen Mustafa Kemal Atatürk trenden indikten hemen sonra, Maden Tren Garı'nda.

Atatürk Kallar Mahallesi'nde<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'i ziyaret eden Atatürk, Bakır İşletmesinin kurulacağı dönemin Kallar Mahallesi'nde incelemelerde bulunurken.<br>Not: Fotoğrafta görülen araba, günümüzde Anıtkabir'de sergilenmektedir.

Atatürk Maden'de<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, Maden EBİ'nin kurulduğu alanı (Kallar Mahallesi) incelerken

Atatürk'ün Maden EBİ İncelemesi<br> Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Kasım 1937 tarihinde, Maden Ergani Bakır İşletmesi'ne yaptığı inceleme ziyareti

Atatürk Maden EBİ'de<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'e gelen Mustafa Kemal Atatürk'e Maden EBİ Müessese Müdürü Şevket Turgud bilgi verirkenAtatürk Maden'de<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'e gelen Atatürk'e Maden EBİ Müessese Müdürü Şevket Turgud bilgi verirken.

Mustafa Kemal Atatürk Maden EBİ'de<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'e gelen Mustafa Kemal Atatürk Maden Ergani Bakır İşletmesi'nin inşaa çalışmalarını incelerken

Mustafa Kemal Atatürk Teleferik Hattını İncelerken<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, Guleman kromlarının sevkiyatı için tesis edilen Teleferik hattının, Maden'deki stoklama yerini incelerken

Mustafa Kemal Atatürk Maden'de<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'e gelen Mustafa Kemal Atatürk, Maden Ergani Bakır İşletmesi'nin kuruluş alanlarında incelemelerde bulunurken

Mustafa Kemal Atatürk Maden'de<br> Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki heyetin Ergani Bakır İşletmesi kurulum alanlarını ziyareti (15.11.1937) Ön tarafta yer alan bayan, ülkemizin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'dir.

Atatürk Maden EBİ'de<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, Maden EBİ'de incelemelerde bulunurken

Atatürk Maden EBİ'de<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'e, dönemin Maden Ergani Bakır İşletmesi Müessese Müdürü Şevket Turgud bilgi verirken.

Atatürk Maden'de<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, Maden EBİ'yi incelerken

Atatürk Maden EBİ'de<br> 15.11.1937 tarihinde Maden'e gelen Mustafa Kemal Atatürk, Maden EBİ'de incelemelerde bulunurken

 


Yazan
K. E. O.

Kaynaklar 

1- Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 2, 1915-1919 - Kaynak Yayınları
2- Ulus Gazetesi Arşivi, 15 Kasım 1937 Tarihli Gazete
3- 15 Kasım 1937 Tarihli Video (Lütfi ERGENE Arşivinden)
4- Devlet Arşivleri / Osmanlı Arşivleri 1933-1938
5- www.isteataturk.com - Erişim Tarihi: 10.11.2014

Araştırma Kategorileri
Twitter - @bizmadenliyiz
Son Eklenen Fotoğraf
Ziyaretçi İstatistiği

Aktif  Online Ziyaretçi : 18

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3269679

İlk Yayın Tarihi :   06.12.2006