Maden Ergani Bakır İşletmesi… 3 Nisan 1924 yılında kurulan Ergani Bakır T.A.Ş.’deki İtibari Milli Bankasının hisseleri 1927’de İş Bankası‘na devredilmiştir. 1935’te kurulan Etibank da diğer hisseleri almıştır. 1944 yılı sonlarında Etibank’ın İş Bankası‘na ait hisseleri almasıyla da Ergani Bakır T.A.Ş. tarihe karışarak, fabrika Etibank’a ait bir müessese haline getirilmiştir…

Kaynak: Maden Kütüphanesi

 

Maden Ergani Bakır İşletmesi… 1918 yılında madenin imtiyazı İtibarı Milli Bankası’na devredilmiştir… 3 Nisan 1924 tarihinde imtiyazını yenilemiş olan İtibarı Milli Bankası’nca, 5 ayrı müessesenin iştiraki ile bir şirketin kurulmasına teşebbüs edilmiştir… 1924 yılı Haziran ayında Ergani Bakır Madeni Tük Anonim Şirketi’nin nizamnamesinin zamanın vekiller heyeti tarafından onaylanması sağlanarak Maden’de harfiyata başlanmıştır. İtibarı Milli Bankası’nın İş Bankası ile yapılan fizyonundan sonra bu bankanın hisselerini İş Bankası devralmış ve Etibank’ın kuruluşundan sonra da diğer Müesseselerin iştirakleri hükümet tarafından Etibank’a devre-dilmiştir. 1944 yılı sonlarına doğru İş Bankası‘nın hisseleri de Etibank tarafından satın alınarak Ergani Bakır Tük Anonim Şirketi kurulmuş ve 1945 yılından itibaren de Etibank’a bağlı bir Müessese olarak çalıştırılmasına devam edilmiştir…

Kaynak: Etibank Bülteni, Kasım 1977, sayı: 6, s.18

 

Tarih: 30 Aralık 1939… Geceyi (Argani yani Osmaniye’de) geçirdik. Buradan da Çermik’e yol yok. Türkkaya bakılmıyor.
Saat 9’da Maden. Maden merkezine çıktık. Hani’de çalışılıyor. Sonra tesisatı gördük. 1937’den itibaren yapmaya başlamışlar. (Çok yazık. Almanlarla İş Bankası bu teehhürün (gecikmenin) sebebidir. Vaygelt filan hep yalnız. Cevher ihracını isterlerdi.)

Kaynak: İsmet İnönü, Defterler, s.280-281

İş Bankası…

Alman Deutsche Bank’ın eski müdürlerinden biri Ziraat Bankası’nın genel müdürü (1923’te Emil Kautz, 1924’te Leon Morf, L.E.) olmuştu… İtibar-ı Milli Bankası’nın genel müdürlüğüne de Almanlar hakim oldu. Deutsche Bank, İtibar-ı Milli Bankası’na beş milyon liralık bir kredi açmış, bunun sonucunda eski müdürlerinden birini bankaya yerleştirmişti. Çağlar Keyder’in ”Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye: 1923-1929” isimli eserinde yer aldığı şekliyle, ”Anlaşıldığına göre, (Almanlar) bu bankayı kullanarak Osmanlı Bankası’nın tekelci statüsünü elinden alamaya çalışacaklardı. Böylece Deutsche Bank, Ergani Bakır madenlerinin işletme hakkını, madenlere demiryolu yapma ve işletme hakkıyla birlikte, sağlamış oldu. Bu imtiyaz kısa bir süre önce İtibar-ı Milli Bankası’na verilmişti.”…

1927’nin İş Bankası açısından en önemli olayı, İtibar-ı Milli Bankası ile birleşmesiydi. Bu birleşme ile İş Bankası sermayesini dört milyona çıkartıyordu…

Kaynak: İş Bankası 80. Yıl eki, s.5

Yazar: Lütfi ERGENE