Order By
Category
Format
standard
gallery
video
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Maden Saat Kulesi

Kapısının üzerindeki mermer levhada şu satırlar mahkûkdur: ”Şehen-şâh bî-müdânî veliyy-i ni’metimiz Sultan Abdülhamid-i Sani Efendimiz hazretlerinin
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Maden Belediyesi

Osmanlı Devleti’nde belediyelerin görevlerini, mülki ve adli işlere bakan Kadılar ile Ihtisab Ağaları yerine getirirdi. Bunlar,