Order By
Category
Format
standard
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

İş Bankasının Temeli

Maden Ergani Bakır İşletmesi… 3 Nisan 1924 yılında kurulan Ergani Bakır T.A.Ş.’deki İtibari Milli Bankasının hisseleri 1927’de İş Bankası‘na devredilmiştir. 1935’te kurulan Etibank da diğer hisseleri almıştır. 1944 yılı sonlarında Etibank’ın İş Bankası‘na ait hisseleri...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Maden Belediyesi

Osmanlı Devleti’nde belediyelerin görevlerini, mülki ve adli işlere bakan Kadılar ile Ihtisab Ağaları yerine getirirdi. Bunlar,...