Arpameydanı, 1792’de Erganimadeni Hinterlandı’nın sahip olduğu bakır ve altın madenlerini düzenli işlemeye yönelik imparatorluğun çeşitli yerlerinden...