1869-1905 Hicri yılları arasında yayınlanan, Diyarbekir vilayet salnamelerinde (Il Yıllığı) Maden İlçesi ile ilgili yazılan açıklamalar,...